Referenser 5

Qrisa™ är en användarvänlig digital krisledningsplattform för organisationer som värderar säkerhet och integritet högt. Med Qrisa™ blir hanteringen av kriser inte bara enklare och effektivare, utan också exceptionellt säker.

Referenser 4

Qrisa™ är ett verktyg som används av myndigheter och organisationer inom såväl offentlig som privat sektor i hanteringen av incidenter och kriser. Systemet är flexibelt och anpassningsbart till er verksamhets unika behov och har även sin utgångspunkt enligt internationell standard för säkerhet, resiliens och krishantering

Referenser 3

Qrisa™ är ett verktyg som används av myndigheter och organisationer inom såväl offentlig som privat sektor i hanteringen av incidenter och kriser. Systemet är flexibelt och anpassningsbart till er verksamhets unika behov och har även sin utgångspunkt enligt internationell standard för säkerhet, resiliens och krishantering

Referenser 2

Qrisa™ är skapat av ett team av krisexperter på mPowerment Scandinavia AB. Vårt mål med Qrisa är att göra krishantering så enkelt och effektivt som möjligt. Genom innovativa och anpassningsbara lösningar för krisberedskap stödjer vi företag och organisationer för att bättre hantera och bemöta kriser, och därigenom skapa ett säkrare, tryggare och mer motståndskraftigt samhälle.

Referenser 1

Qrisa™ är en användarvänlig digital krisledningsplattform för organisationer som värderar säkerhet och integritet högt. Med Qrisa™ blir hanteringen av kriser inte bara enklare och effektivare, utan också exceptionellt säker.