Komplett och användarvänligt krisledningssystem för din verksamhet

Qrisa™ är ett verktyg som stödjer såväl stora som små organisationer i hanteringen av incidenter och kriser. Systemet är flexibelt och anpassningsbart till er verksamhets unika behov.

ledningsrum_qrisa

Beprövad metodik i digitalt format – tillgänglig var du än är

Qrisa™ är en webbaserad lösning med tillhörande mobilapplikation som gör det möjligt att kommunicera och krisleda snabbt och effektivt. Systemet kan användas i det fysiska krisledningsrummet, på distans (distribuerat) och på språng.

Metodiken som plattformen bygger på kan tillämpas på allt från vardagskriser till samhällsstörningar och höjd beredskap och används sedan många år av flertalet aktörer i det svenska krishanteringssystemet.

Krishantering med internationell standard för säkerhet och resiliens

Qrisa™ är ett verktyg som används av myndigheter och organisationer inom såväl offentlig som privat sektor i hanteringen av incidenter och kriser. Systemet är flexibelt och anpassningsbart till er verksamhets unika behov och har även sin utgångspunkt enligt internationell standard för säkerhet, resiliens och krishantering

Funktioner och tillval som passar alla verksamheter och behov

Ett komplett system för att kunna bedriva krisledningsarbetet på ett säkert sätt.

krislednings system interface_qrisa

Huvudfunktioner:

Övriga val och anpassningar:

*ett urval av de anpassningar som görs utifrån kundens behov

Möjliga tillval:

Funktioner och områden

Huvudfunktioner

Möjliga tillval

Funktioner och områden

Finns det möjlighet att skräddarsy lösningar?

Qrisa™ kan skräddarsys utifrån era grundförutsättningar, behovet för organisationens digitala krisledning och behovet av funktionalitet. Systemet kan användas för att registrera och hantera både löpande incidenter och större händelser och kriser, vilka kräver eskalering till krisledningar. Qrisa™ utgår från metoder och standarder från svenska och europeiska myndigheter och institutioner liksom best practice från mPowerments omfattande erfarenhet på området.

Qrisa™ är skalbart och anpassningsbart med utgångspunkt i våra grundpaket och möjliga optioner, vilket skapar stora förutsättningar att använda systemet även i vardagen. Systemet uppfyller aktuella lagar och krav för myndighetsutövning, dokumentation och sekretess samt erbjuder säkra mötesrum där känslig information och ärenden kan diskuteras på ett tryggt sätt. Systemet är oberoende av tidigare IT-infrastruktur och kan användas helt isolerat ifrån verksamheten med en egen användarbas och roller. För central styrning gällande användare och roller finns möjlighet att integrera med verksamhetens AD/AAD.

Beprövad metodik och standard för krishantering

Krisledningsmetodiken som ligger till grund för Qrisa™ är baserad på nationella processer och koncept för stabs- och ledningsmetodik. Dessa principer följer best practise, är väl beprövade och tillämpas sedan många år av flertalet aktörer i det svenska krishanteringssystemet. Metodiken kan tillämpas oavsett verksamhet, ledningsnivå eller händelse - även vid mindre och mer vardagsnära incidenter och händelser.

Principer för att underlätta ledning, samverkan, inriktning och samordning är i enlighet med MSB:s Gemensamma grunder för samverkan och ledning. Systemet har även sin utgångspunkt enligt internationell standard för säkerhet, resiliens och krishantering.

presentation fredrik_cofounder_qrisa

Så kommer du igång med Qrisa™

Utifrån era behov kan vi som strategisk partner därefter stödja er med utbildning, rådgivning och stöd – före, under och efter krisen.

ledningssystem_qrisa

Steg 1. Inledande uppstartsmöte

Inledande möte och workshop där vi klarlägger grundförutsättningarna och behovet för organisationens digitala krisledning.

Steg 2. Onboarding av kontoadministratörer

Introduktion av systemet och utbildning adminpanel (konfiguration av systemet, användare och grupper utifrån aktuell krisorganisation, behörigheter etc.)

Steg 3. Onboarding av användare

Utbildning av nya användare. Presentation av systemet, FAQ inkl genomgång av inställningar, utbildning/livetest av funktioner samt frågestund.

presentation carl_magnusson_qrisa

Krisledningssystem med kunden i fokus

Qrisa™ riktar sig till offentliga aktörer och privata verksamheter som värderar säkerhet och integritet högt. Qrisa™ samlar hela krisledningsprocessen till ett och samma ledningssystem och stödjer såväl stora och små organisationer i hanteringen av incidenter och kriser.

Skalbarhet

Qrisa™ är flexibelt och anpassningsbart till olika typer av händelser och organisationers unika behov. Låt Qrisa™ växa tillsammans med er. Systemet är modulärt vilket möjliggör smidig skalbarhet.

Lätt att göra rätt

Intuitivt och användarvänligt gränssnitt gör det möjligt för användare att snabbt bli produktiva. Vårt mål med Qrisa är att göra krishantering så enkelt och effektivt som möjligt.

Övning & träning

Genomför övningar och träningar enskilt eller i grupp, med eller utan lärarhandledning.

Rätt information i rätt tid

Systemet anpassas utifrån användarens roll och behörighet i krisorganisationen, vilket skapar förutsättningar för att ha tillgång till rätt information vid rätt tid.

Redo att ta er krishantering till nästa nivå?

Låt oss visa och berätta mer om vad Qrisa kan göra för er under ett möte!