carl_magnusson-mPowerment_qrisa

Teamet av krisexperter bakom Qrisa™

Qrisa™ är skapat av ett team av krisexperter på mPowerment Scandinavia AB. Vårt mål med Qrisa™ är att göra krishantering så enkelt och effektivt som möjligt.


Genom innovativa och anpassningsbara lösningar för krisberedskap stödjer vi verksamheter och organisationer för att bättre hantera och bemöta kriser, och därigenom skapa ett säkrare, tryggare och mer motståndskraftigt samhälle.

Carl magnusson profile_qrisa

Carl Magnusson

Co-Founder

Teamet leds av mPowerments grundare Carl Magnusson, som har en bakgrund som yrkesofficer i Försvarsmakten. Han är en erfaren utbildare och konsult och brinner för att utveckla individer, grupper och organisationer till att nå sin fulla potential – såväl i vardag som kris. Carl har sedan 2007 utvecklat och stärkt krishanteringsförmågan vid ett stort antal kommuner, myndigheter, regioner och länsstyrelser, samt ledande företag inom flera olika branscher.

Fredrik sörlin profile_qrisa

Fredrik Sörlin

Co-Founder

Vår andre starke man, Fredrik Sörlin, lutar sig mot erfarenheter av kriser – stora som små, nationellt och internationellt samt reell stabserfarenhet där han lett många stabsarbeten av olika karaktärer. Han har lång erfarenhet inom säkerhetsbranschen och som chef på olika nivåer inom Försvarsmakten. Fredrik är en omtyckt utbildare och pedagog som ökar krishanteringsförmågan genom att tillhandahålla rätt verktyg och förutsättningar för att lyckas.

Linda magnusson profile_qrisa

Linda Magnusson

Co-Founder

Teamets kommunikationsexpert Linda Magnusson har en bakgrund som journalist och erfarenhet av att utveckla kriskommunikationsförmågan i såväl offentliga organisationer som privata företag. Hon har tränat politiker, chefer och andra talespersoner på alla nivåer och vet att bra intern och extern kommunikation kan bidra till att både undvika kriser och att minska krisens omfattning och spridning när den väl uppstår.

Våra värderingar

mPowerment hjälper organisationer att bli mer effektiva

mPowerment hjälper organisationer att bli mer effektiva och trygga i såväl vardag som kris. Det gör vi genom att kombinera specialistkompetens inom krisledning, kommunikation och ledarskap med stor erfarenhet inom pedagogik.

Vi erbjuder utbildning, övning och stöd som skapar konkret affärsnytta i din verksamhet. Genom våra tre tjänsteområden kan vi anpassa och kombinera våra tjänster efter era unika behov och önskemål.

mPowerment grundades 2009 och har basen i Örebro. Vi anlitas av kommuner, regioner, myndigheter, företag och organisationer över hela landet.

Carl magnusson cofounder_qrisa

Ett digitalt verktyg för såväl stora som små organisationer

Qrisa™ utgår från metoder och standarder från svenska och europeiska myndigheter och institutioner liksom best practice från mPowerments omfattande erfarenhet på området.

Redo att ta er krishantering till nästa nivå?

Låt oss visa och berätta mer om vad Qrisa kan göra för er under ett möte!