En beprövad metodik för krishantering – nu i ett digitalt format

Qrisa™ är en användarvänlig digital krisledningsplattform för organisationer som värderar säkerhet och integritet högt. Med Qrisa™ blir hanteringen av kriser inte bara enklare och effektivare, utan också exceptionellt säker.

krislednings system interface_qrisa

En beprövad metodik för krishantering – nu i ett digitalt format

Qrisa™ är en användarvänlig digital krisledningsplattform för organisationer som värderar säkerhet och integritet högt. Med Qrisa™ blir hanteringen av kriser inte bara enklare och effektivare, utan också exceptionellt säker.

Säker, trygg och effektiv krishantering

Qrisa™ baseras på en etablerad och beprövad metodik för krishantering, uppfyller svenska krav på informationssäkerhet (KLASS 3) och möjliggör stabsarbete i både det fysiska rummet och på distans.

Riktighet, Tillgänglighet & konfedalitet _qrisa.se

Lätt att göra rätt

Intuitivt och användarvänligt gränssnitt gör det möjligt för användare att snabbt bli produktiva och effektiva. Vårt system Qrisa™ skapar förutsättningar för att fatta välgrundade beslut under stressiga förhållanden.

Överblick och kontroll

En central plats för alla era pågående händelser. Monitorera och generera åtgärdsplaner, logga och dela uppdateringar, prioriteringar, beslut m.m. Använd smidiga verktyg för analyser, samverkan och kommunikation.

Från start till mål

Qrisa™ samlar hela krisledningsprocessen på ett och samma ställe. Systemet kan både användas för att registrera och hantera löpande incidenter som vid större händelser och kriser, vilka kräver eskalering till krisledningar.

Krisberedskap som präglas av säkerhet, resiliens och effektivitet

Av krisledare, för krisledare

Qrisa™ är skapat av ett team av krisexperter på mPowerment Scandinavia AB. Vårt mål med Qrisa är att göra krishantering så enkelt och effektivt som möjligt.

Genom innovativa och anpassningsbara lösningar för krisberedskap stödjer vi företag och organisationer för att bättre hantera och bemöta kriser, och därigenom skapa ett säkrare, tryggare och mer motståndskraftigt samhälle.

carl_cofounder_qrisa

Referenser

Utifrån era behov kan vi som strategisk partner därefter assistera er med utbildning, rådgivning och stöd – före, under och efter krisen.

Referenser 5

Utifrån era behov kan vi som strategisk partner därefter assistera er med utbildning, rådgivning och stöd – före, under och efter krisen.

Referenser 4

Utifrån era behov kan vi som strategisk partner därefter assistera er med utbildning, rådgivning och stöd – före, under och efter krisen.

Referenser 3

Utifrån era behov kan vi som strategisk partner därefter assistera er med utbildning, rådgivning och stöd – före, under och efter krisen.

Referenser 2

Utifrån era behov kan vi som strategisk partner därefter assistera er med utbildning, rådgivning och stöd – före, under och efter krisen.

Referenser 1

Redo att ta er krishantering till nästa nivå?

Låt oss visa och berätta mer om vad Qrisa kan göra för er under ett möte!