Qrisa™ är skapat av ett team av krisexperter på mPowerment Scandinavia AB. Vårt mål med Qrisa är att göra krishantering så enkelt och effektivt som möjligt.

Genom innovativa och anpassningsbara lösningar för krisberedskap stödjer vi företag och organisationer för att bättre hantera och bemöta kriser, och därigenom skapa ett säkrare, tryggare och mer motståndskraftigt samhälle.