Qrisa™ är ett verktyg som används av myndigheter och organisationer inom såväl offentlig som privat sektor i hanteringen av incidenter och kriser. Systemet är flexibelt och anpassningsbart till er verksamhets unika behov och har även sin utgångspunkt enligt internationell standard för säkerhet, resiliens och krishantering